O grupie

Spółka kapitałowa Składy Budowlane Samwo sp. z o.o. (SBS sp. z o.o.) jest podmiotem centralnym dla grupy hurtowni budowlanych. Przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie szeroko pojętych usług marketingowych dla składów budowlanych tworzących grupę. Wspomnianymi usługami są: wspólna promocja, organizowanie zakupu materiałów budowlanych oraz inne grupowe przedsięwzięcia.

 

 
Pod wspólnym znakiem handlowym SBS rozwijają swoją niezależną działalność. Istotnym elementem jest narodowa identyfikacja grupy zawarta w kapitale zakładowym spółki, który jest w 100% kapitałem polskim. Przedsiębiorstwa udziałowców są firmami zarejestrowanymi w Polsce i mieszczą się na terenie całego kraju. Jednocześnie SBS dokłada starań, aby lokalizacje poszczególnych udziałowców nie zazębiały się i poszczególne firmy nie stanowiły dla siebie konkurencji na rynku lokalnym.

Cechą charakterystyczną Grupy jest to, że skupia ona hurtownie materiałów budowlanych średniej wielkości. Ich siedziby często mieszczą się w małych i średnich miejscowościach, a także na wsiach. Pojedyńcza hurtownia budowlana może mieć duże trudności w uzyskaniu dobrych warunków dla funkcjonowania, natomiast zgrupowanie składów budowlanych pod jednym szyldem daje nam ogromny potencjał, liczący się w skali kraju.

Klientami SBS sp. z o.o. są również czasowo inne hurtownie budowlane korzystające z możliwości zakupu - w chwili obecnej to kilkaset hurtowni budowlanych na terenie całego kraju.

Uzyskawszy odpowiednią pozycję na rynku, dążąc do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty, decydujemy się na kolejne kroki: rozbudowanie grupy składów budowlanych oraz rozwinięcie ich wspólnego marketingu.

Naszą wizytówką są rzetelność, profesjonalizm i doświadczenie. Dziś jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nowych wyzwań.

Prezes Zarządu SBS sp. z o. o.
Wojciech Nurczyński