onas_DSC09048.jpg
onas_DSC09048.jpg
onas_DSC09048.jpg
onas_DSC09048.jpg
onas_DSC09048.jpg

Nasza historia

Nasze korzenie sięgają roku 1997 - wówczas obecny Prezes Zarządu SBS sp. z o.o. Wojciech Nurczyński zrealizował własny pomysł dystrybucji materiałów budowlanych. Powstała spółka Mawo s.c. będąca pionierem na rynku ogólnokrajowym w zaopatrzeniu hurtowni budowlanych.

W późniejszym okresie, w wyniku rozwoju działalności, powstało przedsiębiorstwo handlowe Samwo Wojciech Nurczyński, które od roku 2001 kontynuowało ideę zapoczątkowaną w Mawo s.c. Na przełomie lat 2005/2006 Samwo, uzyskując odpowiednią pozycję na rynku oraz odpowiednie możliwości kapitałowe, przekształciło się w spółkę SBS sp. z o.o.

Wiosną 2007 roku nastąpiło utworzenie Grupy SBS. Zgromadzenie Wspólników SBS podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wprowadzenie nowych udziałowców - pierwsze hurtownie budowlane miały zostać udziałowcami SBS sp. z o.o.

Dzień 14.05.2007 r. przeszedł do historii spółki. W wyniku wykupienia pakietu udziałów pierwszy skład budowlany został Udziałowcem SBS. Wkrótce potem pojawili się kolejni udziałowcy.